Stackstone – mulighetens hagemur

StackStone er mulighetenes hagemur! Med sitt eksklusive uttrykk og sin fleksibilitet er dette kanskje den perfekte hagemur opp til 60cm.
Stackstone Systemblokk

Stackstone

bygg de flotteste murer, blomsterbed, ildsted eller fontener.

Stackstone – kun fantasien som setter grenser. Stackstone – systemet består av normalstein, toppstein og hjørnestein. Steinene er utstyrt med not- og fjær, dette gjør monteringen enkel og muren solid. Takket være utformingen, hvor hver stein har en bred og en smal side, får man en fleksibel mur med mange muligheter. Rett eller rund, enkel eller dobbeltsidig. Uansett hvilken form man velger får du en mur som ikke er lik noen annen.

Stackstone – systemet har en egen monteringsanvisning som trinn for trinn tar deg gjennom monteringen og viser deg alle muligheter.

Muren tørrstables uten bruk av hverken mørtel eller lim, dette gjør muren fleksibel og den kan tåle mindre bevegelser i grunnen eller fundament. Den kan også enkelt tas ned og settes opp igjen. En støttemur gir deg bedre utnyttelse av utearealet, sikrer nivåforskjeller i skrånende terreng og bidrar til å gi uteområdet ditt et flott utseende.

For flere støttemurer se egen side

Egenskaper og fordeler

Stackstone -systemet har en rekke egenskaper som gjør det unikt.

Støttemuren er særpreget og vakker, og har meget god styrke. Innstallasjonen er enkel. Disse egenskapene gir eieren fordeler gjennom lavere kostnader til installasjon og vedlikehold.

Modulsystemer for støttemurer

Muren er fleksibel, men beholder likevel sitt strukturelle særpreg.

• Muren kan tåle mindre bevegelser som skyldes frost eller settninger.

• Muren krever minimalt med grunnarbeider nedenfor en skråning. Et bærelag av pakket veigrus er alt som trengs.

• Minsker kostnadene, fordi det ikke trengs noe kostbart underlag

• Ingen løse deler, rask og enkel montering

• Garanterer maksimal kontakt mellom steinene. Steinene kan tørrstables.

• Lavere kostnader siden det ikke trengs støping

• Utmerket resultat med minimal øvelse. Steinene kommer automatisk på plass under monteringen med en innebygd justering i dybden.

• Når den første rekken er lagt og justert i vater, er det unødvendig med flere mål eller justeringer. Hele muren får en sammenhengende ”lås”.

• Gir en sterkere mur som hindrer skader

Størrelse og vekt

Hver murblokk veier åtte kilo. De er vel avbalanserte og lette å håndtere.

• Steinene kan løftes av en person, noe som gir en raskere montering. Produksjonmetoden garanterer at alle steiner har lik  dimensjon.

• Hver rad forblir på samme nivå og trenger ikke å suppleres med tilleggselementer.

• Steinene monteres raskt og enkelt.

Pusse opp i sommer? Bli inspirert :

Vil du se mer? besøk våre Tips og Råd sider

Ta kontakt

Melissa Aaland

Salg