Hvordan tilpasse og legge skifer

Systemblokk har vært stolt leverandør av skifer fra Oppdal siden tusenårsskifte.

Hvordan tilpasse og legge skifer

Med rot i tradisjonelt håndverk, har vi tatt i bruk moderne teknologi. Vi blir inspirert av mulighetene det gir oss å skape vakre, tidløse kvalitetmaterialer av stein.

Skifer er blitt skapt av enorme krefter gjennom flere hundre millioner år. Ut i fra geologiske prosesser er det skapt utallige varianter av naturlige farger og mønstre – hver stein er unik.

Den gode norske skiferen kan brukes til det meste både inne og ute. Et flott tak med rund eller firkantet stein. Trapper, veier og stier med skiferstein lagt i sand eller sement. Mur og vegger vakkert dekorert med skifer eller plattinger, terrasser og gulv. Mulighetene er så mangt med stein fra det norske grunnfjell.

Oppdalskiferen er en kvartsittskifer som er ca 750 millioner år gammel. Det særegne med Oppdal skifer er at den kan risses og hugges/knekkes etter det samme prinsippet som glass. Steinen inneholder mye glimmer som gir den et fott spill i overfaten. Dette er et kvalitetsmateriale som er noe av det vakreste du kan velge til bolighus, hytta eller offentlige rom. Oppdal leverer alt fra små bruddheller til murblokker til kompassroser.

T I L P A S S I N G  A V  S K I F E R  B R U D D H E L L E R

Store bruddheller Store brudheller

All skifer blir hugget ut og formet for hånd. Naturen har gitt oss tilgang på et fantastisk råmateriale og det skal behandles med respekt. Det tar mange år å lære seg den riktige teknikken og redskapene har knapt endret seg siden 1875. Dette er et håndverk som krever mye tid og når naturen har gjort sitt er det våre steinhuggere som får fram hvor vakker den kan være.

Ved tilpassing av bruddheller må den enkelte helle tilpasses før legging, slik at den neste hellen lett kan tilpasses ved siden av. Prøv å unngå at fugene mellom bruddhellene møtes i kryss, eller at det blir lange rette gjennomgående fuger i feltet. Når hellene tilpasses er det lurt å merke det som skal hamres bort.

Skifer Bruddheller Brukk kritt til tegne opp der du skal hamre

Dette gjøres enkelt ved at du risser opp eller tegner med kritt. En kulehammer er et utmerket verktøy ved tilpassing. Du starter da med å slå med kulen på hammeren skrått på bruddkanten mot undersiden av hellen. Dette gjøres gradvis over hele den delen som skal hamres bort.  Slå smått om gangen og være obs når du nærmer deg et hjørne slik at du ikke slår det av.

Hvis du ønsker en mer nøyaktig tilpasning med rette linjer, må du ripe et spor med en riper på undersiden av bruddhellen. Det må ripes gjentatte ganger til du får et tydelig spor. En rettskie er et godt hjelpemiddel til det. Snu deretter bruddhellen og gjenta ved å ripe på andre siden tilsvarende sporet på oversiden, dette trenger ikke være like dypt.

Skifer Verktøy Fra venstre : rettskie, hammer og settmeisel

L E G G I N G  A V  B R U D D S K I F E R

Store skifer bruddheller

Bruddheller fra 5 – 30 mm anbefales å limes ned på støpt plate. Det er viktig med full limdekning både på skiferen og på underlaget. Dårlig limdekning kan føre til frostspreng. Bruk deretter fugemørtel mellom hellene. Skifer som skal legges i sand eller subus bør minimum være 30 mm tykk. Skal det legges i innkjørselen og skal kjøres på med personbil bør tykkelsen minimum være 40mm.

Grunnarbeid er viktig. Underlaget må være så plant og stabilt som mulig. Det er grunnen og jordsmonnet som avgjør hvor grundig grunnarbeidet må gjøres. Det er spesielt viktig hvis det skal kjøres på område. Ta kontakt med oss eller en anleggsgartner for å få tips angående grunnarbeid.

Ved start av leggingen er det fornuftig å starte i et hjørne av område for så og jobbe seg videre utover. Hvis du ikke ønsker gress mellom hellene anbefaler vi at det legges duk under det øverste laget med sand. Når det kommer til fugene er bredden avhengig av størrelsen på skiferhellene. Store eller grovt tilpassede bruddheller tåler bredere fuger enn mindre skiferheller. Den enkleste måten å jevne ut nivåforskjeller med sand er etter at hele feltet med skifer er lagt.

Artikkel : Anne Tharaldsen Haugen

systemblokk

_____

Har du spørsmål om Skifer? Ta Kontakt :

Øystein Haugen

Øystein Haugen

oystein@systemblokk.no
Lagre & del handlevogn
Handlekurven din blir lagret, og du får en lenke. Du eller noen som har lenken, kan bruke den til å hente handlekurven din når som helst.
Back Lagre & del handlevogn
Handlekurven din blir lagret med produktbilder og informasjon, og totalt antall handlekurver. Send den til deg selv, eller en venn, med en lenke for å hente den når som helst.
Your cart email sent successfully :)