Perfekt resultat med belegningsstein

Nå kan du på engenhånd oppnå et perfekt resultat med belegningsstein. Ta med deg tips og råd fra våre medarbeidere og gjør det selv!
belegningsstein, Systemblokk

Skal du legge belegningsstein og ønsker å få perfekt resultat? Her kan du lese om hvordan det gjøres, og du kan få inspirasjon til ditt eget prosjekt.

Se vårt utvalg av belegningsstein her

T E R R A S S E N

Med en terrasse av belegningsstein er det mye mindre vedlikehold enn med terrasser av tre. Det går også an og kombinere de to. Eller bygge opp en en kant med støttemur, for å heve terrassen. Husk fall ut fra huset.

I N N K J Ø R S E L E N

Belegningsstein i innkjørselen gir et eksklusivt førsteinntrykk. Det er et varig dekke med lite vedlikehold hvis det gjøres riktig. Husk og velge stein som tåler belastning av stor vekt.

F O R A R B E I D

For å få et best mulig, og et varig resultat er det viktig og gjøre et grundig forarbeid. Husk at når du skal planere ut området er det viktig og tenke hvor du vil lede vannet. Vannet kan ledes vekk ved å gi flaten fall som et baderomsgulv. 2-4 cm pr meter er nok. For å unngå kapping av steinene kan du prøvelegge, eller måle opp området.

Det er på dette tidspunktet du skal bestemme deg for leggemønsteret. Hent inspirasjon og skisser opp hvordan du vil ha det. Det blir fint om du begynner med å legge en ramme av belegningsstein rundt området som skal belegges, inne i rammen kan du forskyve annenhver rad med en halvstein. For enkelt å oppnå et perfekt resultat legge belegningsstein på firkantede områder med rette vinkler. Rett vinkel (90 grader) finner du ved måle deg 60 cm i en retning og 80 cm i en annen retning ut fra hjørnet. Sett merker. Vinkelen i hjørnet er rett når det 100 cm mellom målene.

Det er ikke dermed sagt at et omdråde med belegningsstein kun kan bestå av rette linjer. Man kan kappe stein eller lage avslutninger mot vei eller bed med støttemurer eller kantstein

U N D E R L A G

Systemblokk anbefaler at du graver 30 centimeter under der du skal anlegge terrassen gangstien, rammen rundt huset, eller andre områder om vil bli belastet med moderat vekt. For innkjørsler eller områder som skal tåle tyngre belastning som overkjørsel av bil anbefaler vi at du graver en halv meter. Er det en blanding av hard og myk såle der du skal legge stein anbefaler vi at du rådfører det med en konsulent, slik at du unngår og få problemer med at beleget siger og blir dumpete. Er du i tvil om grundforholdene der du bor anbefaler vi at du tar kontakt med en lokal entrepenør og forhører deg litt om forholdene i ditt område.

Om du ikke graver til fjell på undersiden anbefaler vi at du bruker en fiberduk i bunnen. Fiberduken skal dekke hele bunnen og forhindrer at sålen siger ujevnt. Fyll så opp med grus av størrelse 0-30 mm. Når du fyller grus er det lurt å komprimere for hver 20 cm. Du må huske på fall for å lede vann og sette av plass til 3-4 cm avrettingsmasse pluss høyden av steinen du skal bruke.

A V R E T T I N G

Til avretting anbefaler Systemblokk finmasse eller avrettingsmasse fra knust fjell. Massen fordeles jevnt og komprimeres. Det kan være lurt og vanne lett før du komprimerer. På denne måten blir det lettere og få det rett. For å få et perfekt resultat trenger du et lang-vater og et par rette lekter eller metall stenger rør (lirer) som du legger ned i avrettingmassen. Du plasserer rørene parallelt, med en avstand så du kan legge vateret på begge og stryke av området mellom. Nå er det viktig at du måler deg frem, kontrollerer fall og passer på at høyden er perfekt. Flytt så ett og et rør til hele området er tilpasset.

Utstyr for avretting kan du leie hos i en av våre butikker. Still oss gjerne spørsmål om ditt prosjekt.

Nå gjenstår det bare strekke ut snorer og sørge for å ivareta målene du gjorde i forarbeidet. Du kan binde rettesnorene rundt stein eller slå ned plugger. Snorene vil gjøre det enkelt og få et godt resultat. Husk rette vinkler i hjørnene.

Nå kan du legge stein. Begynn i et hjørne med ramme fyll inn ethvert. Når du jobber deg ut fra et hjørne kan du hele tiden kontrolere at målene dine stemmer.

Vi vil alltid ha lave priser fordi vi leverer betongproduktene direkte fra egen fabrikk – ingen mellomledd!

Ta kontakt

Øystein Haugen

Daglig leder for Systemblokk Notodden