Øk eiendomsverdien med ett fint uteområde

Med relativt enkle grep kan du øke verdien på eiendommen.

Ved investere i belegingsstein, heller, støttemur og skifer vil du øke verdien på din eiendom. I tillegg vil du få en tomt som er lett å holde vedlike år etter år.

Du kan kombinere heller, belegningsstein, pyntestein og blomster slik at du får en helet i uteområdet.

Støttemur kan også brukes om gjerde slik at du får en større platting ved en skrå tomt.