Hvordan legge skiferflis

Vil du legge skiferflisen selv? Les videre, vi lærer deg hvordan!
Oppdal skiferflis, Systemblokk

Skifer er blitt skapt av enorme krefter gjennom flere hundre millioner år. Ut i fra geologiske prosesser er det skapt utallige varianter av naturlige farger og mønstre – hver stein er unik.

Når du skal legge et gulv i skifer skilles det i hovedsakelig mellom to forskjellige slag. Flis og bruddheller. Bruddhellene varierer i utseende, form og størrelse. Bruddehellene legges i et mer tilfeldig mønster og blir tilpasset ved hugging. Les mer om hvordan legge bruddskifer HER.

Skiferflis kommer i bestemte formater, typsike bredder på flis er 20, 30, 40 og 50 cm og kommer i fallende lengder. Tykkelsen på flis og bruddeheller varierer ut i fra bruksområdet, vanligste tykkelser er 1-2 cm, 2-3 cm og 3-4 cm. Vanlige bruksområder er gulv, plattinger, trapp, terrasser, tak og ildsted. Det er fantasien som setter grensene med skifer! Fordelene ved å velge skifer er mange. Grunnet den er frostsikker, slitesterk, ivaretar underliggende betong, og øker boligens verdi.

S Y S T E M B L O K K   L E V E R E R  O P P D A L – S K I F E R

Systemblokk har kjøpt og solgt skifer i en årrekke. Vår erfaring tilsier at Oppdal Sten AS leverer den beste og mest brukervennlige skiferen i verden. Skal du kjøpe skifer er det en investering som du og dine etterfølgere kan nyte i mange år. Vi ønsker å tilby våre kunder på nett varer fra Oppdal Sten og har plukket ut noen av produktene vi har solgt mest av de siste årene. Du er hjertelig velkommen til å kontakte oss om du ønsker andre produkter fra Oppdal Sten i samme bestilling.

L E G G A N V I S N I N G

Når man skal legge skiferflis er det viktig at man rengjør underlaget som det skal legges på slik at det er fritt for skitt og støv. Samtidig er det viktig at støpen er tørr. For at limet skal hefte seg godt til underlaget er det viktig å bruke primer. Det er også viktig at skiferen rengjøres med kost slik at limet hefter godt. Ta kontakt med en forhandler for å få anbefalt primer og hva slags lim som bør brukes.

Når du skal blande limet er det viktig at bruksanvisningen følges nøye. Påfør limet på underlaget og skiferen med en murskje. Det er viktig å påføre limet på små områder av underlaget i gangen, det for å unngå at limet begynner å tørke før du rekker å legge flisen. Når det legges skifer ute er det viktig med fullstendig limdekning både på underlaget og på skiferhellen for å unngå luftlommer. Luftlommer kan fylle seg med vann og føre til frostsprengning. Skal flisen legges ute så må det være litt fall på det støpte underlaget slik at overflatevann renner av.

Før du skal starte leggingen er det fornuftig å dele inn området du skal legge slik at skiferflisen får en fin avslutning mot vegger og eventuelle kanter. Obs. ta høyde for fuger. Et godt tips er å bruke krittsnor. Fugebredden er opp til den enkelte, men det anbefales at fugene er ca. 5-8 mm.
Det er fornuftig å starte leggingen fra en vegg og legg hele lengden før du begynner på neste rekke. Press flisene godt ned i underlaget slik at luftlommer unngås. Bruk vater og gjerne en gummihammer for å justere. Når du kommer til enden på rekken må trolig den siste skiferflisen kappes. Hvis kanten blir synlig bør enden hogges.

Når du starter på ny rekke bør du overlappe med en flis som er lengre eller kortere en den første som er lagt på forrige rad. Overlappingen bør være ca. 20 cm. Det for å unngå gjennomgående fuger på tvers av lengderetningen over flere rekker. Unngå å gå over skiferflisene det første døgnet etter at det er lagt.

F U G I N G

Terrassen eller gulvet kan fuges etter et døgn så fremt at det har hvert tørt. Vær obs på at det finnes ulike typer fugemasser fra lyst til helt mørkt. En forhandler kan gi deg tips på hvilken type fug du kan bruke og hvor fort du kan vaske bort den overflødige fugen. Når du blander fugemassen er det viktig at du følger bruksanvisningen nøye. Fugemassen påføres ved hjelp av et fugebrett. Sørg for at fugemassen kommer godt nedi fugene. Når du vasker bort den overflødige fugemassen så prøv å unngå at du vasker bort for mye i selve fugen, men det er viktig å få bort alt som har satt seg i overflaten på skiferflisene. Skiferflisene bør vaskes med fuktig klut eller svamp flere ganger slik at du får bort fugemassen på overflaten. Obs ikke bruk for mye vann.

2 B R U D D, 3 T Y P E R   S K I F E R,
A L L E   M E D   S I T T   S Æ R P R E G.

Oppdal Sten tar ut skifer fra to brudd.
Fra bruddet i Drivdalen ved foten av Dovrefjell, kommer Mørk Oppdal – en skifer som i dag kun leveres av oss. Fra samme brudd kommer Mørk Golan – en skifer med mørke spetter i overflaten. Den er råstoff for maskinelt bearbeidede produkter. Mørk Golan brukes blant annet til flis, benkeplater, trappetrinn og vindus-brett. Du kan velge mellom slipt, polert, flammet, sandblåst og børstet overflate. Disse overflatebehandlingene fremhever det flotte spillet i skiferen.

Trollheimen er en lys skifer som tas ut fra et brudd i utkanten av fjellområdet Trollheimen. Denne skiferen inneholder mye glimmer som gir en meget fin og dekorativ overflate. Spesielt med skifer fra Oppdal er at den kan knekkes på samme måte som glass. Det gir den en fin og naturlig bruddkant.

Artikkel : Anne Tharaldsen Haugen, Oppdal Sten

Ta kontakt

Melissa Aaland

Salg