Hvordan legge skifer i sand

Hvordan legge skifer som gangsti, i hagen eller utenfor trappen er i prinsippet en enkel sak. Vi gir deg våre beste tips på hvordan du legger skifer selv!
Hvordan legge brudd skifer - systemblokk

Hvordan legge skifer, nærmere sagt bruddskifer, er heller med naturlig form. Ujevne og uregelmessige kanter som er råhugget, hugget eller saget. Overflaten er ikke bearbeidet og har et naturlig utseende.


Hvordan hugge skifer - hvordan tilpasse skifer - hvordan legge skifer systemblokk

___

Trenger du veiledning? Ta kontakt

___

Det er enkelte ting man må ta stilling til før man begynner. Tykkelse og størrelse er viktig med tanke på hvilken belasting hellene skal utsettes for. Underlaget må være så plant og stabilt som mulig.

Det er grunnen og jordsmonnet som avgjør hvor grundig grunnarbeidet må gjøres. Det er spesielt viktig hvis det skal kjøres på område. Ta kontakt med oss eller en anleggsgartner for å få tips angående grunnarbeid.

Valg av tykkelse avhenger av hvilken belastning hellene utsettes for. Ved vanlig gange er det tilstrekkelig med 20-30 mm tykkelse. Ved lettere kjøretøy (personbil) må 40-60 mm tykkelse benyttes. Tilpassing av hver enkelte helle må til ved enten å hugge, sage eller klippe kantene. Se hvordan hugge skifer her.

Omfanget av svinn er avhengig av hvor smale fugene skal være. Jo smalere fuger – jo mer svinn.

Hvordan legge bruddskifer i sand

Du trenger :

Sand  *  gressfrø (hvis ønsket)  *  fiberduk (hvis ønsket)  *  vater  * gummiklubbe

Tips!

Før du går i gang med leggingen av skifer – her er noen tips til hvordan du får et mest naturlig og pent utseende


skifer leggeanvisning.nr1 hvordan legge skifer

1 ) Unngå kryss med fire veier


hvordan legge skifer - legganvisning - systemblokk

2) vinkler BØR ikke underskride 45 grader


hvordan legge skifer - legganvisning - systemblokk

3) ikke fell inn i en annen helle


hvordan legge skifer - legganvisning - systemblokk

4) Unngå smale lange heller


hvordan legge skifer - legganvisning - systemblokk

5) Unngå gjennomgående fuger


6) Hver side av hellen bør ha minimum 10 cm lengde

Hvordan legge bruddskifer i sand

1 Grunnarbeid er viktig. Underlaget må være så plant og stabilt som mulig. Det er grunnen og jordsmonnet som avgjør hvor grundig grunnarbeidet må gjøres. Det er spesielt viktig hvis det skal kjøres på område. Ta kontakt med oss eller en anleggsgartner for å få tips angående grunnarbeid.

Legg ut et ca 5 cm tykt lag med sand. For å unngå gress eller ugress legg en fiberduk under det første laget. Hvis målet er at fugene skal være av gress, tilføy gressfrø i sanden og unngå fiberduken.

2 Tøm pallen for skifer og spre det utover, slik at du får oversikten. På det laveste punktet bruk de tykkeste hellene slik at du slipper å bygge opp under med sand. Tykkelsen på hellene bør utnyttes i forhold til fallet der de skal plasseres.

Se an de hellene som passer best mulig sammen, før du begynner med huggingen.

3 Ved start av leggingen er det fornuftig å starte i et hjørne av område for så og jobbe seg videre utover.
Heller som allerede har rett kant plasseres innerst mot veggen, eller som en avslutning. Bruk minimum 1 cm fall per meter fra husveggen.

For og oppnå riktig fall bruk et vater og en planke for og rette av sandlaget.

4 legg deretter en helle som passer best mulig inntil. Legg den oppå, eller inntil slik at den dekker så vidt åpningen du skal fylle. Tegn av med kritt der du skal hugge. Ta den vekk og tilpass hellen som ønsket. Se hvordan hugge skifer her

5 Når hellen er ferdig hugget, legges den på plass igjen. Se til om evt justeringer må til. Løft hellen, juster så sanden under slik at hellen ikke vipper og at den ligger i riktig høyde i forhold til de andre hellene. Hellen bankes så på plass ved bruk av en gummiklubbe.

Gjenta prosessen. Gå nøye over og sjekk både høyde og fall før neste helle legges. Vær obs på avstanden, fugene, du velger. Jo smalere fuger, dess mer hugging og mere svinn blir det.

LYKKE TIL!

Har du spørsmål om legging av skifer? Ta kontakt

Husk!

Hugging og legging går om hverandre. Les om Hvordan legge skifer her

 

Ta kontakt

Jannicke Låstad

Butikkansatt

Andre Isaksen

Salg