Hvordan legge belegningsstein

Belegningsstein kan man legge selv – vi viser deg hvordan!
Slik vasker du belegninggstein systemblokk

Skal du legge belegningsstein i sommer? En innkjørsel, terrasse eller parkeringsplass lagt i belegningsstein gir et flott første inntrykk på eiendommen din. Smør deg med tålmodighet – for å få et flott resultat trenger du nøyaktighet, tid og grunnarbeid! 

Forarbeid

For å få et best mulig og varig resultat er det viktig og gjøre et grundig forarbeid. Husk at når du skal planere ut området er det viktig og tenke hvor du vil lede vannet. Vannet kan ledes vekk ved å gi flaten fall som et baderomsgulv. 2-4 cm pr meter er nok. For å unngå kapping av steinene kan du prøvelegge, eller måle opp området.

Det er på dette tidspunktet du skal bestemme deg for leggemønsteret. Hent inspirasjon og skisser opp hvordan du vil ha det. Det blir fint om du begynner med å legge en ramme av belegningsstein rundt området som skal belegges, inne i rammen kan du forskyve annenhver rad med en halvstein. For enkelt å oppnå et perfekt resultat legge belegningsstein på firkantede områder med rette vinkler. Rett vinkel (90 grader) finner du ved måle deg 60 cm i en retning og 80 cm i en annen retning ut fra hjørnet. Sett merker. Vinkelen i hjørnet er rett når det 100 cm mellom målene.

Det er ikke dermed sagt at et omdråde med belegningsstein kun kan bestå av rette linjer. Man kan kappe stein eller lage avslutninger mot vei eller bed med støttemurer eller kantstein.

Se vårt utvalg av belegningsstein 

kort fortalt

 1.  Undergrunn bestående av naturlig jord og steinmasse, skal være jevn.
 2.  Er det fare for materialvandring, skal det legges en duk på grunnlaget. (Kontakt oss nærmere for spørsmål)
 3.  Forsterkninglaget legges ut og komprimeres.
 4.  Kantsteiner sikres god forankring ved å settes i jordfuktig betong.
 5.  Bærelagets overflate skal være jevn og godt komprimert. Husk at helningen for den ferdige belegningen også gjelder for bærelaget.
 6.  Vi anbefaler å bruke fin pukk som underlag før du legger stein. Det “pakker” godt og gir et bedre underlag for steinene.
 7.  Settelaget kan godt komprimeres med maskin. Laget skal ha en jevn tykkelse på 30 mm.
 8.  Heller og belegningsstein legges med 2-5 mm fugebredde.
 9.  Fugene fylles med fugesand umiddlbart og gjerne under arbeidsprossene for å stablisere overflaten.
 10.  Overflaten kostes og gjerne vibreres lett med en platevibrator.
 11.  Til slutt etterfylles fugene godt med fugesand .

Telefarlig masse må byttes ut med pukk / grus i min 25 – 30 cm tykkelse. For å hindre eventuel masseblanding, legges fiberduk i bunnen. Så legges et bærelag. Husk fall. Settelaget legges jevnt og rettes av. Tykkelse ca 3-4 cm. Deretter komprimeres skikkelig for å unngå setninger / groper

Heller og belegningsstein legges med 2 – 5 mm fugebredde. Belegningsstein legges på tvers av kjøreretningen. Fei til slutt med fugesand og komprimer med platevibrator. Husk å låse ytterkantene på området med stein. Spanderer du også på å impregnering av steinene, vil du ha en lettstelt og pent gårdsplass i mange år.

Underlag

Systemblokk anbefaler at du graver 30 centimeter under der du skal anlegge terrassen gangstien, rammen rundt huset, eller andre områder om vil bli belastet med moderat vekt. For innkjørsler eller områder som skal tåle tyngre belastning som overkjørsel av bil anbefaler vi at du graver en halv meter. Er det en blanding av hard og myk såle der du skal legge stein anbefaler vi at du rådfører det med en konsulent, slik at du unngår og få problemer med at beleget siger og blir dumpete. Er du i tvil om grundforholdene der du bor anbefaler vi at du tar kontakt med en lokal entrepenør og forhører deg litt om forholdene i ditt område.

Om du ikke graver til fjell på undersiden anbefaler vi at du bruker en fiberduk i bunnen. Fiberduken skal dekke hele bunnen og forhindrer at sålen siger ujevnt. Fyll så opp med grus av størrelse 0-30 mm. Når du fyller grus er det lurt å komprimere for hver 20 cm. Du må huske på fall for å lede vann og sette av plass til 3-4 cm avrettingsmasse pluss høyden av steinen du skal bruke.

 

Avretting

Til avretting anbefaler Systemblokk finmasse eller avrettingsmasse fra knust fjell. Massen fordeles jevnt og komprimeres. Det kan være lurt og vanne lett før du komprimerer. På denne måten blir det lettere og få det rett. For å få et perfekt resultat trenger du et lang-vater og et par rette lekter eller metall stenger rør (lirer) som du legger ned i avrettingmassen. Du plasserer rørene parallelt, med en avstand så du kan legge vateret på begge og stryke av området mellom. Nå er det viktig at du måler deg frem, kontrollerer fall og passer på at høyden er perfekt. Flytt så ett og et rør til hele området er tilpasset.

Utstyr for avretting kan du leie hos i en av våre butikker. Still oss gjerne spørsmål om ditt prosjekt.

Nå gjenstår det bare strekke ut snorer og sørge for å ivareta målene du gjorde i forarbeidet. Du kan binde rettesnorene rundt stein eller slå ned plugger. Snorene vil gjøre det enkelt og få et godt resultat. Husk rette vinkler i hjørnene.

Nå kan du legge stein. Begynn i et hjørne med ramme fyll inn ethvert. Når du jobber deg ut fra et hjørne kan du hele tiden kontrolere at målene dine stemmer.

Vedlikehold

Impregnering

Impregnering beskytter mot fukt og råte som vil trekke inn i betongen. Ved å impregnere steinene vil du ha en lettstelt og pen gårdsplass i mange år.

 Kalkutfelling

Kalkutfelling er en naturlig del av betongens herdeprosess og er ikke skadelig for betongen. Normalt vaskes / slites dette bort og forsvinner i løpet av 1-2 år. Ellers hjelper det godt å spyle betongen med vann.

 Oljeflekker

Oljeflekker skader ikke betongen, men er ikke pent. Kan når det er ferskt delvis fjernes med porøst papir. Eldre flekker fjernes ved å kjøpe et flekkfjerningsmiddel eller rett og slett bytte ut noen steiner.

 Maling

Vannbasert maling kan fjernes med porøst papir/ vann/ rengjøringsmiddel / skuremiddel. Oljemaling fjernes med løsemiddel / absorberende papir.

Mose og alger er ikke skadelig for belegningssteinen. Fjernes fra fugene med en skrape eller stålbørste.

Spesialmidler har vi selvfølgelig i butikkene

Ta kontakt

Melissa Aaland

Salg