Hvordan lage trapp av stein

Følg våre tips og råd og bygg din egen trapp i hagen.
mur pisa 2 Systemblokk

Start med å planlegge hvor trappen skal stå og hvor mange trinn den skal ha. Marker hvor trappen skal legges. Ta mål og regn ut hvor mye materiale som du vil trenge ut ifra lengde og helling. Frostsikring er viktig. Hvis ikke vil trappen bli påvirket av temperatursvingninger og tele. Grav ut jord og stein for å komme under frostfri dybde.

Systemblokk anbefaler å benytte markisisolasjon med trykkfasthet minimum 200 og 5cm tykk som frostsikring. Ut i fra høyde og antall trinn kan du justere inn-høyden selv, hvor høyt eller lavt du vil, mens trinn-dybden er på 32cm. Dermed passer Pisa2 perfekt til trapp da du kan justere høyden selv med blokken bak. Trinnene bør ha en helling utover på ca 1cm slik at regnvann ikke blir liggende i trinnene. Systemblokk anbefaler 2 x opptrinn (15cm) + 1 x inntrinn (32cm) = 62cm.

G R U N N A R B E I D   F O R   T R A P P E R   I   T E R R E N G

  1. Grav ut stein og tele utsatt jord til frostfri dybde og legg markisolasjon med trykkfasthet på minimum 200 og 5cm tykk.
  2. Fyll opp med stein. Sørg for god drenering fra laveste punkt så det ikke samler seg vann i gropen.
  3. Legg et jevnt lag med grov grus over (eks 0-8mm knust masse). Komprimer grusen med en vibroplate eller -stamping.
  4. Start nedenfra og jobb deg oppover.
  5. Kontroller med vater at du beholder hellingen framover for best mulig vann-avrenning.
  6. Fyll opp med mer grus på innsiden av opp-trinnet for å få støtte til legging av neste trinn.

A R B E I D S B E S K R I V E L S E   A V   P I S A 2   T R A P P

1

Begynn med to utvendige hjørnemurer. Avstanden mellom dem skal være lik bredden av opptrinnet.

2

Monter begge murene. Sideveggene kan enten helle bakover eller være vertikale. Husk at trappen blir bredere oppover dersom sideveggene heller bakover. Sideveggene kan bygges i takt med at trappetrinnene monteres, men opptrinnenes sider må uansett være i kontakt med sideveggenes forside.

3

Legg første rekke trappetrinn på samme nivå som bunnrekken i sideveggene. En av steinene kan trenge tilkapping for at opptrinnet skal passe inn mellom sideveggene. Fyll ut med bærelag bak oppptrinnet og jevn det ut i nivå med oversiden av første steinrekke. Toppsteinene kappes til (om nødvendig) for også legges på og limes fast med for eksempel Pu700 steinlim.

4

Gjenta punkt 2 og 3 for å avslutte muren. De to utvendige hjørnene monteres i henhold til beskrivelsen i avsnittet Detaljer – Hjørner.

5

Legg ut et geonett som kreves i henhold til dimensjonering trapper høyere enn ti trinn.

Se mer av våre Tips & Råd HER

Vi vil alltid ha lave priser fordi vi leverer betongproduktene direkte fra egen fabrikk – ingen mellomledd!

Ta kontakt

Øystein Haugen

Daglig leder for Systemblokk Notodden