Hvordan hugge skifer

Hvordan hugge skifer er i prinsippet enkelt. Vi gir deg våre beste tips på hvordan man hugger og tilpasser skifer selv.

Hvordan hugge skifer er i prinsippet en enkel sak – men krever tålmodighet og nøyaktighet. Systemblokk leverer eksklusiv skifer i fra Oppdal. Tilpassing av Oppdal skifer er noe særegent i forhold til andre typer skifer.

Oppdal skiferen risses og knekkes etter samme prinsipp som med glass. Dette resulterer i en rettere kant – som gjør både arbeidet og leggingen til en enklere jobb. Vi viser deg også hvordan man hugger vanlig skifer med kulehammer og meisel / skiferkniv


Hvordan hugge skifer - hvordan tilpasse skifer - systemblokk

___

Trenger du veiledning? Ta kontakt

___

All skifer blir hugget ut og formet for hånd. Naturen har gitt oss tilgang på et fantastisk råmateriale og det skal behandles med respekt. Det tar mange år å lære seg den riktige teknikken og redskapene har knapt endret seg siden 1875. Dette er et håndverk som krever mye tid og når naturen har gjort sitt er det våre steinhuggere som får fram hvor vakker den kan være.

Bruksområdene er hva enn kreativiteten strekker seg til. Den gode norske skiferen kan brukes til det meste både inne og ute. Et flott tak med rund eller firkantet stein. Trapper, veier og stier med skiferstein lagt i sand eller sement. Mur og vegger vakkert dekorert med skifer eller plattinger, terrasser og gulv. Mulighetene er så mangt med stein fra det norske grunnfjell.Hvordan hugge skifer - hvordan tilpasse skifer - systemblokk - Verktøy-klevan

Forarbeid

Det er enkelte ting man må ta stilling til før man begynner. Tykkelse og størrelse er viktig med tanke på hvilken belasting hellene skal utsettes for.

Se Hvordan legge bruddskifer her for nærmere beskrivelse av forberedning. Omfanget av svinn er avhengig av hvor smale fugene skal være. Jo smalere fuger – jo mer svinn.

Ved tilpassing av bruddheller må den enkelte helle tilpasses før legging, slik at den neste hellen lett kan tilpasses ved siden av

 

Før du begynner

..tøm pallen for skifer og spre det utover, slik at du får oversikten. På det laveste punktet bruk de tykkeste hellene slik at du slipper å bygge opp under med sand. Tykkelsen på hellene bør utnyttes i forhold til fallet der de skal plasseres.

Se an de hellene som passer best mulig sammen, før du begynner med huggingen.

OBS! hugging og legging av skifer går om hverandre. Les også Hvordan legge skifer her for best resultat

Hugging av

Oppdal Skifer

Tilpassing av Oppdal skifer er noe særegent i forhold til andre typer skifer. Oppdal skiferen risses og knekkes etter samme prinsipp som med glass. Dette resulterer i en rettere kant – som gjør både arbeidet og leggingen til en enklere jobb.

 

Hvordan hugge skifer - hvordan tilpasse skifer- Skifer Verktøy - systemblokk

Fra venstre : rettskie, hammer og settmeisel

Du trenger :

Rettskie  *  Kulehammer  *  Settmeisel

 hvordan hugge skifer Skifer tilpassing - systemblokk

1 Bruk en rettskie til å risse et spor der du vil at hellen skal deles. Det må ripes gjentatte ganger til du får et 1-2 mm dypt spor på den siden av hellen som skal vendes opp.

Sporet bør plasseres et godt stykke inn på hellen. Ca det dobbelte av hva tykkelsen er. Eksempel : er bruddhellen 20 mm tykt, bør sporet være minst 40 mm inn på hellen.


hvordan hugge skifer - skifer tilpassinge - systemblokk

2 Fortsett sporet på baksiden av hellen. Vær nøyaktig – slik at sporene er like på hver side. Sporet på motsatt side trenger ikke være like dypt. En lett markering er tilstrekkelig.


Hvordan hugge skifer - hvordan tilpasse skifer - systemblokk

3 Vend hellen, slik at baksiden vender opp. Legg en planke under, slik at risset heves fra underlaget. Bruk en kulerammer og en sett meisel.
Plasser settmeiselen i sporet og slå gjentatte ganger med liten kraft til det knekkes ved sporet.

Hugging av skifer med kulehammer og meisel / skiferkniv

For alle typer skifer

___

Du trenger :

Kulehammer * Rettskie * Kritt * Skiferkniv * Settmeisel


1 Bruk kritt til å tegne der du skal hamre

2 Plasser hellen godt – gjerne i en sanddyne


Hvordan hugge skifer - hvordan tilpasse skifer - systemblokk

3 bruk en kulehammer og slå skrått på bruddkanten mot undersiden av hellen. Ikke slå for hardt – Slå smått om gangen og være obs når du nærmer deg et hjørne slik at du ikke slår det av. Ta heller flere slag slik at kanten blir noen lunde jevn. Resultatet blir en grov kant som skrår gradvis innover.

 

4 For jevner kant – bruk baksiden ha kulehammeren, butt enden.


Hvordan hugge skifer - hvordan tilpasse skifer - systemblokk

5 for enda rettere kant benytt en meisel – skiferkniv

 

Husk!

Hugging og legging går om hverandre. Les om Hvordan legge skifer her

Ta kontakt

Jannicke Låstad

Butikkansatt

Andre Isaksen

Salg