Referanse: Proff / ReconWall støttemur

Skolt pukkverk

Sted: Moss

RIB: Aslak Fjeld

Byggherre: Moss pukkverk

Entreprenør: Park og anlegg

Levert: 2017

Ta kontakt

Tom Ivar Gravklev

Salgsingeniør / Prosjektleder