Trappere og repoer

Systemblokk AS produserer på sitt anlegg i Bø rettløpstrapper i 4 varianter:

Ettløpstrapp, toløpstrapp, treløpstrapp og fireløpstrapp

Trappene blir levert i vanlig grå betong, baksiden på trappeløpet er kostet. Trappene blir prosjektert på vår egen prosjekterings-avdeling og tilpasset hvert prosjekt.

Trapper

Vi kan levere trapper med forskjellige overflater, ubehandlet, klar for flis/skifer eller maling og synlig overflate som ikke trenger å behandles.

Hovedrepos og mellomrepos er ofte en del av leveransen. Reponene blir levert med TSS kopling som gjør at du kan senke trappeelementet på plass i en trappesjakt. Ingen sveising eller bolting / skruing på byggeplass, gjør monteringen rask, sikker og enkel.

Ledig stilling Systemblokk_40år - logo

Slik hjelper vi deg

Du tar kontakt med en av vår prosjektledere og sender over tegninger. Vi beregner pris, deretter er det byggemøte hvor vi har en gjennomgang av prosjektet og kommer med råd og erfaringer slik att resultatet blir best mulig. Våre tegnere tegner elementene og sender de til godkjenning hos dere. Når de er godkjent tar produksjonssjefen over og får elementene produsert.