SØYLER OG BJELKER

Standardbjelker 01

De mest vanlige bjelkene er: RB, LB og DLB, og disse brukes i bygg med spennvidder opptil ca. 8m. Standard brannkapasitet er REI 60, men små tilpasninger kan øke brannkapasiteten.

Bjelker som brukes i en sammenhengende rekke kan innbyrdes koples sammen ved hjelp av gerberløsninger (bjelkeskjøtene blir da flyttet fra oppleggspunktet/søylen og ut i feltet mellom oppleggspunktene).

Plattenbjelker

Systemblokk produserer også spesialbjelker tilpasset bl.a. vår egen plattendekke-produksjon, dette er bjelker som integreres i dekket og påstøpen blir en del av bjelkekonstruksjonen. Dette er også med på å redusere bjelkehøyde som ofte er påkrevet i P-hus/kjellere osv. Disse blir laget i to versjoner, Plattenbjelke smal og Plattenbjelke bred.

Betongbjelker og søyler passer veldig godt i aggressive miljøer, som P-hus, fjøs og andre steder hvor betongens slitestyrke blir satt på prøve. Systemblokkbetongens holdbarhet er overlegen !

Kaibjelke

Vi har produsert spesialbjelker for kaier og kan «skredder sy» bjelker til de fleste formål.

Ledig stilling Systemblokk_40år - logo

Slik hjelper vi deg

Du tar kontakt med en av vår prosjektledere og sender over tegninger. Vi beregner pris, deretter er det byggemøte hvor vi har en gjennomgang av prosjektet og kommer med råd og erfaringer slik att resultatet blir best mulig. Våre tegnere tegner elementene og sender de til godkjenning hos dere. Når de er godkjent tar produksjonssjefen over og får elementene produsert.