DEKKER/ETASJESKILLER

Plattendekker er mye brukt i leilighetsbygg, med plattendekker fra systemblokk får du den rette armerings mengde og mål som blir nøye kontrollert av våre produksjons sjefer

Massive betongdekker er selvbærende etter dine ønsker og krav. Brukes ofte der det er strenge krav til overdekning, som for eksempel kaianlegg.

Bubbledeck er et dekke som er konstruert for lav vekt på betong konstruksjonen i bygget. Det vil si att du kan få flere etasjer på bygget ditt og er spesielt godt egnet der grunnforholdene ikke tåler høy vekt.

Start video

Montering av bro av betongelementer

Ledig stilling Systemblokk_40år - logo

Slik hjelper vi deg

Du tar kontakt med en av vår prosjektledere og sender over tegninger. Vi beregner pris, deretter er det byggemøte hvor vi har en gjennomgang av prosjektet og kommer med råd og erfaringer slik att resultatet blir best mulig. Våre tegnere tegner elementene og sender de til godkjenning hos dere. Når de er godkjent tar produksjonssjefen over og får elementene produsert.