BRYGGER, BETONGFLYTEKOPPER OG BETONGANKER

Bryggene blir produsert i to bredder, 2,4m (2,7m med fenderstokk) og 3m (3,3m med fenderstokk). Standard lengder er: 12, 15 og 17 meter, andre lengder kan produsere på forespørsel.

Fribordet på bryggene er 46cm.

Bryggene kan legges enkeltvis eller bygges i sammen til større anlegg

Flytebrygger med betongflyteelementer fra 7,5 m ellers etter kundens ønsker. Bredde 2,1 m eller 2,4 m

flyteelementer

Flytekoppene blir ofte montert med avstand og deretter bygd «trebrygger» som spenner over koppene.

Vi produserer også en del andre typer lodd og moringer til betongbrygger

Betonganker

Betonganker til brygger blir produsert med en «spesial» utforming for god friksjon til sjøbunnen, ankerne blir produsert med 3 standardvekter

Ledig stilling Systemblokk_40år - logo

Ta kontakt

Lars Kaare Haugen

Daglig leder

Slik hjelper vi deg

Du tar kontakt med en av vår prosjektledere og sender over tegninger. Vi beregner pris, deretter er det byggemøte hvor vi har en gjennomgang av prosjektet og kommer med råd og erfaringer slik att resultatet blir best mulig. Våre tegnere tegner elementene og sender de til godkjenning hos dere. Når de er godkjent tar produksjonssjefen over og får elementene produsert.