Plansilo

Plansilo systemblokk landbruk

«Det beste økonomiske alternativ av ensilasjemetoder»

(Odd Helge Johnsen)

Plansilo fra Systemblokk er ideell for rask og effektiv bygging. Våre prefabrikerte plansiloer leveres ferdig montert i fundamenter slik at gulvstøp utføres etter at veggene er satt opp.

En plansilo er en fornuftig løsning med lave vedlikeholdskostnader og krav til fortørkning. En plansilo hjelper deg med rask innhøsting og næringsinnholdet til fôret forbedres. Systemet er svært fleksibelt og kan enkelt utvides grunnet dette kan investeringen gjøres etappevis hvis ønskelig.

landbruk Systemblokk
plansilo---systemblokk---landbruk---armering
  • Rask innhøsting
  • Lave vedlikeholdskostnader
  • Investeringen kan gjøres i etapper
  • Lite Co² utslipp
  • Ingen avrenning
  • Høyere inntak av fòr (ca.10%) og høyere avdrott (ca.0,8 kg melk/dag), (Åshild Randby UMB)
  • Produsert etter Norsk Standard med betryggende betongkvalitet, B45 M45, og overdekning
  • Elementer produsert i utlandet har nødvendigvis ikke de samme kravspesifikasjonene som i Norge
  • Elementene er raske og enkle å montere, gårdbrukeren kan gjøre dette selv!
Ledig stilling Systemblokk_40år - logo

Ta kontakt

Lars Kåre Haugen

Daglig leder

Ta kontakt

Åge Mathisen

Salg landbruk og betongvarer

Slik hjelper vi deg

Du tar kontakt med en av vår prosjektledere og sender over tegninger. Vi beregner pris, deretter er det byggemøte hvor vi har en gjennomgang av prosjektet og kommer med råd og erfaringer slik att resultatet blir best mulig. Våre tegnere tegner elementene og sender de til godkjenning hos dere. Når de er godkjent tar produksjonssjefen over og får elementene produsert.