Gjødselkum

GJØDSELKUM

NYHET!

Systemblokk leverer den første norskproduserte gjødselkummen med innstøpte vaiere!

gjødselkum

Gjødselkum har innvendige vaiere som øker tankens levetid. Kombinasjonen av innvendige vaiere, not og fjær løsning med gummilister i skjøtene, tykkelse og betongkvalitet gjør dette til en av de beste gjødselkummene på markedet!

SB Gjødselkum er en tett konstruksjon som tåler varierende væsketrykk, mekaniske påkjenninger og temperaturforskjeller.

Våre gjødselkummer består av elementer montert på en plasstøpt plate. Standard bredde på elementene er 2m og høyder på 4 og 5 meter (kan også produseres på 6m). Valg av høyde samt diameter på kummen vil da gi valg på kummer fra 290 m³ (h=4m, d=9,55m) til den største på 10.838 m³ (h=6m, d=47,77m)

Spesielt for SB Kummen er ingen utenpåliggende stålwirer. Vi støper inn stålwiren i selve elementet. Wiren ligger beskyttet inne i en plastkappe omsluttet av fett. Etter endt montasje etterspenner vi wirene til dimensjonert kraft (newton).

Elementene har en not og fjær løsning (som er Systemblokk’s kjennemerke) og blir montert i sammen med en mellomliggende gummiforing som sikrer fullstendig vanntetthet. All armering, wirer etc. ligger beskyttet både mot gjødsel, vær og vind!!

Fordi vi i hovedsak konkurrerer med produsenter i Sverige og i Danmark, har vi vunnet frem ved å spesialisere oss på å produsere landbruksprodukter som tilfredsstiller norske krav. Det betyr at elementene er litt tykkere enn fra våre utenlandske konkurrenter.

Vi i Systemblokk har i lengre tid hatt stort fokus på dette og har tydelige rutiner på dette med betongkvalitet/bestandighet (B45 MF40) og foreskrevet overdekning.

Vi har egen prosjekteringsavdeling slik at vi dimensjonerer SB Kummen til alle «tomteforhold», fullt nedgravd, halvveis nedgravd eller jevn tilbakefylling (kummen skal alltid tilbakefylles med min. 1m.

I tillegg til å danne optimal lagringsplass for gjødsel, kan gjødselkummer fra Systemblokk benyttes til vannreservoar o.l.

Slik fungerer det:

 1. Forespørsel fra kunde
 2. Det blir sendt tilbud og tegninger på den aktuelle kummen fra Systemblokk
 3. Ved aksept av tilbud blir det avtalt en leveringstid og fremdriftsplan blir laget
 4. Bunnplate blir støpt av kunde eller lokal entreprenør (eller av oss)
 5. Elementene blir transportert og montert av oss (vi trenger 1 hjelpemann i tillegg)
 6. Kantdrager blir utstøpt av kunde eller lokal entreprenør (eller av oss)

Eventuelle opsjoner:

 • Sikkerhetsstige m/ryggvern
 • Utsparinger, runde (standard er: Ø315 eller Ø400)
 • Pumpebrønn i bunnplate, Ø600, h=250mm
 • Midtforsterkning for tak
 • Galv.gjerdestolper og festebraketter
  • Elementene har innstøpt rustfri hylse M20 i hvert element
 • Frilegging, utside element
Ledig stilling Systemblokk_40år - logo

Ta kontakt

Åge Mathisen

Salg landbruk og betongvarer

Ta kontakt

Lars Kåre Haugen

Daglig leder

Slik hjelper vi deg

Du tar kontakt med en av vår prosjektledere og sender over tegninger. Vi beregner pris, deretter er det byggemøte hvor vi har en gjennomgang av prosjektet og kommer med råd og erfaringer slik att resultatet blir best mulig. Våre tegnere tegner elementene og sender de til godkjenning hos dere. Når de er godkjent tar produksjonssjefen over og får elementene produsert.