GJØDSELHÅNDTERINGSSYSTEMER

Systemblokk AS har i en årrekke produsert forskjellige produkter til landbruket, vår patenterte tørrstablingsblokk (Systemblokk) med not og fjær har vært benyttet til de fleste bruksområder og er nok kjent for de fleste. I de siste årene har vi stadig utvidet vært sortiment og kan i dag hevde at vi er en av de «store» leverandørene i landbrukssegmentet.

I samarbeid med kjente aktører som Felleskjøpet, Fjøssystemer, Kandal Bygg AS , Borgen Bygg AS etc. har vi utviklet prefabrikkerte elementer med fokus på kvalitet og bruksvennlighet.

Vi arbeider kontinuerlig med produktutvikling og kommer hele tiden med nye løsninger i samarbeid med våre partnere.
Systemblokk har også egen montasjeavdeling så vi kan levere komplette betongentrepriser.

Gjødselhåndteringssystemer:

Flytrennesystem

Flytrennesystem består vanligvis av 2 eller flere renner koblet til en tverr-renne med integrert pumpekum på utsiden.

Flytrennesystem - Systemblokk
Art.nr.:Varenavn:

H

L

T

Beskrivelse:
15314FR-130 Flytrenne13045012Standard
 FR-130 Flytrenne, ende130…….12Endelokk m/lås i begge ender
 FR-130 Flytrenne, tilpasning130…….12Lengdetilpasning
      
 FR-180 Flytrenne, standard18045012Standard
 FR-180 Flytrenne, ende180<45012Endelokk m/utsp./lås i begge ender
 FR-180 Flytrenne, tilpasning180………12Lengdetilpasning
      
 TR-248 Tverr-renne248<45020Blir produsert på mål

Flytrenne m/konsoll (kantdrager for forbrett/liggebås m/hull for innr.stolper):

Art.nr.:Varenavn:

H

L

T

Beskrivelse:
 FRK-130 Flytrenne m/konsoll   Standard
 FRK-130 Flytrenne m/konsoll, ende130….. Endelokk m/lås i begge ender
 FRK-130 Flytrenne m/konsoll, tilpasning130….. Lengdetilpasning
      
 FRK-180 Flytrenne m/konsoll   Standard
 FRK-130 Flytrenne m/konsoll, ende130….. Endelokk m/lås i begge ender
 FRK-130 Flytrenne m/konsoll, tilpasning130….. Lengdetilpasning

Kanalomrøring

Flytrennesystem - Systemblokk
Art.nr.:Varenavn:

H

L

T

Beskrivelse:
15313KR-70 Kanalomrøring7045012/20Standard
 KR-70 Kanalomrøring, ende7045012/20Endelokk m/lås i begge ender
 KR-70 Kanalomrøring7045012/20Lengdetilpasning
      
15314KR-130 Kanalomrøring13045012/20Standard
 KR-130 Kanalomrøring, ende130…..12/20Endelokk m/lås i begge ender
 KR-130 Kanalomrøring, tilpasning130…….12/20Lengdetilpasning
      
 KR-180 Kanalomrøring18045012Standard
 KR-180 Kanalomrøring, ende180<45012Endelokk m/lås i begge ender
 KR-180 Kanalomrøring, tilpasning180………12Lengdetilpasning
      
 TR-248 Tverr-renne248<45020Blir produsert på mål
Kanalomrøring av systemblokk i sauefjøs

Kanalomrøring av systemblokk i sauefjøs

Systemblokk er også et godt alternativ for de som har mulighet for en del egeninnsats, blokken er velegnet til både gjødselkjeller, flytrenner og kanalomrøring

Pumpekummer

Pumpekummer blir produsert på mål etter pumpe-produsentens anvisninger f.eks. Landia 1,2 og 3 kammer. Elementene blir i hovedsak produsert i 20cm. tykkelse. Forskjellige type «lokk» kan leveres.

Vakumrenner

Vakumrenner er sjeldent for tiden, vi har imidlertid levert noen fjøs med dette. Ikke lagervare, men produseres på bestilling.

Skraperenner

Skraperenner kan produseres som selvbærende mellom 2 bjelker eller til å legge direkte ned på sandpute. Vi leverer ofte plattendekke som «forskalingsplate» til skraperenner, det blir da forskalet og utstøpt på byggeplass.

Gjødselkjeller

Systemblokk har i flere 10 år blitt brukt til både tørr og flytende gjødsel, fordelen med Systemblokk er muligheten for egeninnsats, man kan nok spare ca. 50-60% av kostnadene i forhold til tradisjonell forskaling, skallvegger eller massiv-vegger!

I senere tid har skallvegger (består av to armerte «tynne» betongplater med mellomrom for ferdigbetong på byggeplass) overtatt en del av disse prosjektene. I noen tilfeller kan det også brukes massiv-vegger. Fordelen med prefabrikkerte elementer er byggetiden, en kjeller på 35 x 15 x 3m er stort sett ferdig montert på 2 dager !

Skallvegg---Systemblokk

Skallvegg

Vi leverer ofte også søyler og bjelker i kombinasjon med kjellerveggene
Det må foretas en dimensjonering/prosjektering av gjødselkjelleren i hvert enkelt tilfelle. Vi har egen prosjekteringsavdeling som kan ta seg av dette på fabrikken vår

Søyler og bjelker

bjelker - systemblokk

Vi produserer forskjellige typer bjelker, til fjøs er vanlige RB (rektangulære) bjelker med normal størrelse 30x50cm.

Andre typer:
Spaltedrager    17*17cm*lengde
Kantdrager for liggebås, H=30cm.

Kantdrager for forbrett, H=45cm.
Søyler blir produsert og levert som rektangulære, runde eller ovale.

Gjødselkum

gjødselkum

N Y H E T !

Systemblokk leverer den første norskproduserte gjødselkummen med innstøpte vaiere!

Gjødselkum har innvendige vaiere som øker tankens levetid. Kombinasjonen av innvendige vaiere, not og fjær løsning med gummilister i skjøtene, tykkelse og betongkvalitet gjør dette til en av de beste gjødselkummene på markedet!

SB Gjødselkum er en tett konstruksjon som tåler varierende væsketrykk, mekaniske påkjenninger og temperaturforskjeller.

Se egen side for Gjødselkum her

Ledig stilling Systemblokk_40år - logo

Ta kontakt

Lars Kåre Haugen

Daglig leder

Ta kontakt

Åge Mathisen

Salg landbruk og betongvarer

Slik hjelper vi deg

Du tar kontakt med en av vår prosjektledere og sender over tegninger. Vi beregner pris, deretter er det byggemøte hvor vi har en gjennomgang av prosjektet og kommer med råd og erfaringer slik att resultatet blir best mulig. Våre tegnere tegner elementene og sender de til godkjenning hos dere. Når de er godkjent tar produksjonssjefen over og får elementene produsert.