FUNDAMENTER OG RINGMURER FOR STÅLBYGG

RSB (rektangulær sålebjelke)

Flate Fundamenter

RSB med eller uten oppstikkende armering, brukes ofte under skallvegger for å få til konstruktiv armering i veggen, (tåler stort jordtrykk). Lengder og bredder er justerbare.

L-sålebjelke

L såle 1

L-sålebjelke, en sålebjelke utviklet av Systemblokk, ferdig isolert som hindrer kuldebroer.

Systemblokk AS produserer en rekke forskjellig fundamenter, de fleste fundamentene blir produsert på bestilling etter særegne mål fra RIB e.l. men vi har også en del standard fundamenter til forskjellige formål.

Fundamenter

Prefabrikkerte betongfundamenter reduserer byggetiden, timeverket og kostnader med grunnarbeidene. Fundamentene monteres på sandputer eller annen korrekt komprimert og avrettet masse. Fundamentene brukes som bæring for grunnmursdragere, vegger, søyler og armerings beregnes i hvert enkel tilfelle ut i fra krefter som påvirker.

PLS-1400
VarenrArtikkelDim.platefundDim.søyleCC hylserVekt
 15325PLS 60600x600x150200x200x400Ø12-cc120 175 kg
 15320PLS 1401400x1400x300400x400x600Valgfri1710 kg
 15326PLS 1601600x1600x300400x400x600Valgfri2160 kg
 15321PLS 1801800x1800x300400x400x600Valgfri2670 kg
 15327PLS 2002000x2000x300400x400x600Valgfri3240 kg
 15322PLS 2202200x2200x300400x400x600Valgfri3870 kg
 15323PLS 2402400x2400x300400x400x600Valgfri4496 kg

Platefundament

PL-1220
VarenrArtikkelBreddeLengdeHøydeCC hylserVekt
15456PL-60860060080Ø12-cc15070 kg
 15481PL-610600600100Ø12-cc15090 kg
 PL-812800800120Ø12-cc150190 kg
 15483PL-102010001000200Ø16-cc220500 kg
 15484PL-122012001200200Ø16-cc220720 kg
 15485PL-142014001400200Ø16-cc220980 kg
 15486PL-162516001600250Ø16-cc2201600 kg

PL fundamenter (platefundament) er et flatt fundament med 4 innstøpte hylser e.l. for videre innfesting, det er laget en overgangsplate som kan bestilles separat.

Punktfundameter

PU-1000

PU fundamenter (punktfundameter) blir ofte brukt som fundamenter for f.eks. søyler for støyskjerming, søyle for skilt, flaggstang osv.

Gjerdefundamenter

Gjerdefundament
Varenr.Artikkel:Lengde:Bredde:Dybde:Vekt:
12345GJF rett2500300200360 kg.
12346GJF radie 3m?300200 
12347GJF radie 6m?300200 
12348GJF hjørne2500300200350 kg.

Gjerdefundamenter blir produsert i standardlengde på 2400mm, systemet inneholder imidlertid også radiefundamenter (konkave og konvekse) samt inn og utvendige hjørneløsninger. Det er innstøpt en sveiseplate på midten av fundamentet slik at avstand mellom stolpene blir cc2400mm. Et flettverksgjerde kan da monteres både med og uten topprekke (vinkelstål)

Ledig stilling Systemblokk_40år - logo

Slik hjelper vi deg

Du tar kontakt med en av vår prosjektledere og sender over tegninger. Vi beregner pris, deretter er det byggemøte hvor vi har en gjennomgang av prosjektet og kommer med råd og erfaringer slik att resultatet blir best mulig. Våre tegnere tegner elementene og sender de til godkjenning hos dere. Når de er godkjent tar produksjonssjefen over og får elementene produsert.