Forskalingsblokk kalkulator

Systemblokk garasje

Nå kan du enkelt regne ut antall systemblokker du trenger til å bygge garasje, bod, støttemur, ringmur, grunnmur osv. Du får også utregnet betongbehovet ved hel fylling og noen eksempler på armering, dette er kun ment som eksempel og er ikke å betrakte som en dimensjonering. Ved behov for dimensjonering vennligst ta kontakt så hjelper vi deg.

I malen ligger det ett ferdig utfylt eksempel slik at det skal være lett å forstå, ved uklarheter er det bare å ta kontakt.