Få din gratisbillett til Bygg Reis Deg 2017 !

Systemblokk på Bygg Reis Deg

S Y S T E M B L O K K   P Å   B Y G G   R E I S   D E G   2 0 1 7

Systemblokk er igjen på Bygg Reis Deg! Vi ønsker å tilby våre kunder en gratisbillett til årets byggemesse.Vår stand er å finne på plass : D01-17

F O  R    G R A T I S   I N N G A N G    B R U K   K O D E N

gYyroj

P Å   B Y G G   R E I S   D E G   S I N   H J E M M S I D E :

BYGG  REIS  DEG  REGISTRERING

___

ÅPNINGSTIDER 18. – 21. oktober 2017

Ons kl : 10 – 19
Tor kl : 10 – 19
Fre kl : 10 – 19
Lør kl  : 10 – 18

For mer informasjon, besøk Bygg Reis Deg sin Hjemmeside

B Y G G  R E I S  D E G

Systemblokk

Det Norske Byggemøte er en nasjonal møteplass for alle aktører innen arkitektur, design, bygg og anlegg, håndverkere, varehandel, og rådgivere. For å utvikle og bygge morgendagens Norge kaller vi inn til et byggemøte. Morgendagens kunde krever smarte og bærekraftige løsninger. Alle som kommer på Det Norske Byggmøte vil være mer relevante og i stand til å imøtekomme morgendagens krav.

Bygg Reis Deg arrangeres på Norges Varemesse i Lillestrøm, Messeveien 8, 2004 Lillestrøm. Norges Varemesse ligger sentralt like ved Lillestrøm stasjon, midt mellom Oslo S og Oslo Lufthavn Gardermoen. Meget gode adkomstmuligheter enten du benytter tog, buss eller bil.

Vi vil alltid ha lave priser fordi vi leverer betongproduktene direkte fra egen fabrikk – ingen mellomledd!

systemblokk

_____

 

Har du spørsmål om Bygg Reis Deg? Ta kontakt

Frode Honstad

frode@systemblokk.no

992 61 767